CBD-olja

CBD-oljan – hälsotrendernas nyaste tillskott

Idag söker sig allt fler till läkare och terepeuter för att få hjälp med att dämpa ångest, hantera sömnsvårigheter eller bota inflammationer i kroppen. Ofta känns vägen till förbättring lång och krokig, och det kan vara lätt att ge upp. Det finns dock en lösning som på senare tid hamnat högre och högre upp på hälsovärldens trendlista, nämligen CBD-olja.

Vad är CBD-olja och hur påverkar det kroppen?

CBD står för cannabinoid, och utvinns ur hampaväxten Cannabis Sativa L. CBD har en naturlig påverkan på både hjärnan och övriga kroppen, genom att dess receptorer ingår i många olika av kroppens system och processer, då främst i det endocannabinoida systemet, ECS. Detta system har receptorer över hela kroppen och kan kategoriseras upp i CB1 och CB2.

Dessa cannabinoidreceptorer är vitala i det endocannabinoida systemet, då de påverkar kroppens celler till ett mer balanserat tillstånd. I och med att CB1 och CB2 finns i kroppens viktigaste delar, såsom nervsystemen, matsmältningssystemet och i immunvävnader, påverkas också dessa till att balanseras.

Detta innebär alltså att intag av CBD kan ge många olika positiva effekter på kroppen, med alltifrån inflammations- och ångestdämpande, till förbättrad kognition och kroppsmotorik. Dessutom frisätts ämnena dopamin, och glutamin, vilket bland annat påverkar lärande och minnet i positiv riktning.

Ny forskning, främst från USA, har också upptäckt hur intag CBD-oljan har gett positiva resultat hos cancersjuka patienter. Cannabinoiderna har alltså minskat cancercellernas tillväxt och spridning, och även lyckats döda en del sorts cancerceller.

Hur skiljer sig CBD från THC?

THC, eller Delta-9 Tetrahydrocannabinol som är dess kemiska beteckning, är den främsta delen i cannabis som har psykoaktiva egenskaper. Följden av dessa är ångest, euforiska känslor och besvär med minnet.

Dessa egenskaper ingår alltså inte i CBD. Istället blir de oönskade, negativa effekterna av THC betydligt mindre när de får samverka med cannabinoiderna. Eftersom denna psykoaktiva effekt lindras av CBD, är det rekommenderat att ta THC tillsammans med CBD.

Det finns dock vissa gränser på hur mycket THC CBD-oljan får innehålla. Den vanligaste gränsen är på 0,2 procent, men 1 procent förekommer också på vissa platser. Dessa gränser är satta eftersom de psykoaktiva effekterna inte märks av under 1 procent.

Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att olika regler och lagar gäller i olika länder och regioner. Detta bör främst tas i åtanke vid resor mellan länder, då vissa inte godkänner CBD-olja som innehåller någon form av THC.

Vilken CBD-olja ska jag välja, och hur används den?

Det är rekommenderat att börja med en CBD-olja med relativt låg koncentration av cannabinoider, det vill säga 5 eller 10 procent. När kroppen vant sig vid det kan man öka efterhand, men det är viktigt att känna efter och lyssna på hur kroppen reagerar.

Olika personer reagerar olika på oljan, och det finns därför inte ett svar som gäller alla. De flesta upplever dock inga större biverkningar av CBD, och det klassas därför som förhållandevis säkert. Eftersom alla fungerar olika kan man emellertid inte utesluta biverkningarna helt.

Det rekommenderas att du frågar din läkare om råd innan intag av CBD-oljan.
De allra flesta upplever alltså att CBD ger många olika positiva effekter, och även om det inte kan klassas som en ersättning för läkemedel, kan det vara just det som får din kropp att på ett mer effektivt sätt bli frisk och mer hälsosam!