ekonomi

Slipp stress och ångest med en förbättrad ekonomi

Många upplever stress av en dålig ekonomi. I många fall handlar det däremot om en upplevd dålig ekonomi. Där finns en hel del enkla saker som går att göra för att enkelt få ett bättre grepp om din ekonomi som gör att man kan slippa onödig ångest och stress.

En stor anledning till en sämre ekonomi är våra beteenden. Alldeles för många hamnar i konsumtions träsket och småhandlar framför att buffertspara. Det beteendet skapar en onödig stress och ångest och går att göra något åt.

Så får du bättre kontroll på din ekonomi

Det finns flera enkla saker som kan hjälpa oss slippa ångest över ekonomin och komma ifrån att leva från lön till lön. Att leva från lön till lön gör att om vi hamnar i en sits där oförutsedda utgifter dyker upp, har vi svårt att få pengarna att räcka till.

Många ser en glädje i att konsumera, i själva verket brukar det vara en ersättning för någonting annat, till exempel ensamhet eller depression. Först och främst skall man se till att betala sina räkningar i tid. Det är få saker som kan skapa så mycket stress som obetalda räkningar.

Se över vilka räkningar du har och om du eventuellt kan minska på dina utgifter. Ibland har vi en hel del utgifter som faktiskt är onödiga och kan vara en god ide att dra in på om man känner att man har en snäv budget.

Skapa ett stående sparande och låt det vara en del av dina månatliga utgifter som du inte ruckar på. Många har sina räkningar på autogiro för att de skall betalas direkt, ett bra sätt att skapa sig en buffert är att automatisera ditt sparande också. Låt alltid räkningarna gå iväg först av allt.

Se över dina krediter, går det att få bättre villkor genom att samla dem på ett ställe och då få ned kostnaderna så är det bra. Många drar på sig stora kostnader genom olika betaltjänster som tv-streaming eller oanvända träningskort. Titta på totala utgifterna och se vilka som kan väljas bort.

Buffert och välmående

Detta hänger såklart inte direkt ihop men det ligger något i det i alla fall. En oro över ekonomin påverkar oss mer än vi tror och en bra buffert kan dämpa mycket av den oro och ångest som kan komma av att inte veta hur man skall hantera en oförutsedd utgift.

Ett buffertsparande för regniga dagar, ett tillfälle där man av någon anledning fått en högre kostnad en period eller behöver andra förändringar i livet som kostar, då är det viktigt att ha en extra kassa för detta. Buffertar kan man ha och använda i olika syften.

Det viktiga är att det finns en backup för en dag när något oförutsett händer. Genom att skapa en konsumtion som vi inte kan hantera i stället för att spara bidrar till oro och ångest då vi inte vet hur vi skall göra rätt för oss om ekonomin försämras.